Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Ffrindiau Cwm Gwyddon

Mae Ffrindiau Cwm Gwyddon yn grŵp gweithgar sy'n ymdrechu i godi arian ar gyfer yr ysgol er mwyn prynu offer ac adnoddau i wella addysg ein plant.

Llynedd, fe wnaethom ni helpu i drawsnewid llyfrgell yr ysgol, rhoddom bwrdd tenis bwrdd a bwrdd gwyn rhyngweithiol, a sicrhawyd nawdd ar gyfer cit pêl-droed yr ysgol, ac yn un o'n prosiectau mwyaf hyd yn hyn, rhoddom 8 iPad newydd sbon i'r ysgol gyda'r help o roddion gan bedwar busnes lleol, yn cyfateb i arian a godwyd yn ein digwyddiadau.

Eleni, gofynnwyd i ni ychwanegu hyd yn oed mwy at adnoddau technoleg yr ysgol, gyda rhodd o ‘Chromebooks’ newydd.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd anffurfiol ar ddydd Iau cyntaf bob mis am 9am yn ffreutur yr ysgol. Hoffem annog aelodau newydd i ymuno a'n helpu i ddod yn fwy llwyddiannus.

Cadwch yn gyfoes trwy ymuno â'n tudalen Facebook "Ffrindau Cwm Gwyddon”.

 

Ffrindiau Cwm Gwyddon is an active and hardworking group who strive to raise funds for the school, funding equipment and resources to enhance our children’s education.

Last year, we helped to transform the school library, donated a table tennis table and interactive whiteboard, secured sponsorship for the school’s football strip and, in one of our biggest projects to date, we donated 8 brand new iPads to the school with the help of donations from four local businesses, matched with money raised at our events.

This year, we have been asked to add even more to the school’s technology resources, with a donation of new Chromebooks.

We hold informal meetings on the first Thursday of every month at 9am in the school canteen. We would like to encourage new members to join and help us become even more successful.

Keep up-to-date by joining our Facebook page “Ffrindau Cwm Gwyddon”.

Top