Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Pwy 'Di Pwy / Who's Who

Pennaeth / Headteacher
Mrs A Tucknutt
Uwch Tim Rheoli / Senior Management Team
Mrs H Marsh
Mr O Jones
Mrs T Morgan
Mrs K Knight

                Dirprwy/Deputy                              Arweinydd Adran Iau /                             Arweinydd Cyfnod Sylfaen /          Cydlynydd ADY a Lles                                                                                                              Junior Leader                                            Foundation Phase Leader           ALNCO  and Well-being                                                                                                                                                                  

Staff Addysgu / Teaching Staff
Mr J Jones
Mrs L Little
Miss E Rowlands
Miss R Small
Mrs M Parry
Miss E Roberts
Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants
Miss H Jones
Miss H Green
Miss C Sharp
Miss C Williams
Miss G Haycock
Miss K Colclough
Mrs S Cole
Mrs S Wallace
Miss M Croker
Staff Gweinyddol / Admin Staff
Mrs S Furtek
Mr M Banwell
   Ysgrifenyddes / Secretary                            Gofalwr / Caretaker
Top