Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Pwy 'Di Pwy

Pennaeth / Headteacher
Mrs A Tucknutt
Uwch Tim Rheoli / Senior Management Team
Miss H Jones
Mr O Jones
Mrs T Morgan

                           Dirprwy/Deputy                                                              Arweinydd Adran Iau /                                                  Arweinydd Cyfnod Sylfaen /                                              Pen Y Fan                                                                               Junior Leader                                                               Foundation Phase Leader                                                                                                                                                         Yr Wyddfa                                                                             Dyddgi Y Ddraig

Staff Addysgu / Teaching Staff
Mr J Jones
Mrs L Little
Miss E Rowlands
Miss R Small
                    Ysgyrd Fawr                                                  Twmbarlwm                                                      Sali Sws                                                           Bili Broga    
Mrs M Parry
Miss R Barrell
Mrs K Knight  ALNCo
                        Sali Mali                                                  Cyw / Jac Y Do                                       Mamolaeth / Maternity                                                          
Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants
Miss L Powell
Miss H Mackenzie
Miss H Jones
Miss H Green
Miss C Sharp
Miss C Williams
Miss G Haycock
Miss K Colclough
Mrs S Cole
Miss R James
Staff Gweinyddol / Admin Staff
Mrs S Furtek
Mr M Banwell
   Ysgrifenyddes / Secretary                            Gofalwr / Caretaker
Top