Menu
Home Page

Trefniant Ysgol / School Organisation

Trefniant Ysgol / School Organisation

 

CC1 - Meithrin a Derbyn / PP1 - Nursery and Reception

CC2 - Blwyddyn 1, 2 a 3 / PP2 - Years 1,2 and 3

CC3 - Blwyddyn 4,5 a 6 / PP3 - Years 4,5 and 6

 

 

   Amseroedd y Dydd / Times of the school day

Meithrin / Nursery

9:00yb / am - 11:45yb / am

Derbyn / Reception

9:00yb / am - 3:20yp / pm

Blwyddyn 1 - Blwyddyn 6 / Years 1 - 6

9:00yb / am - 3:30yp / pm

 

Gofynnwn i chi ddod a'ch plentyn i'r ysgol ar amser (ond nid cyn 8:50yb) a'u casglu fel uchod. Os nad allwch chi ddod i gasglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd neu mae newid i'w trefn arferol, bydd angen i chi hysbysu'r athro dosbarth neu gysylltu gyda'r ysgol o'r trefniadau cywir. 

We ask you to bring your child to school on time (but not before 8:50am) and collect them as above. If you cannot pick your child up at the end of the day or there is a change in their usual pick up routine, you will need to notify the class teacher or contact the school with the arrangements you have made.

 

Clybiau Ysgol / School Clubs

3:30yp / pm - 4:30yp / pm

 

Clwb Carco (Menter Caerffili)

3:30yp / pm - 5:30yp / pm

 

 

Top