Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Sali Mali

Croeso i Ddosbarth Sali Mali

Athrawon Dosbarth: Mrs Parry, Miss Williams a Miss Sharp

Gwersi Addysg Gorfforol: Mi fydd Gwersi Ymarfer Corff ar Ddydd Llun

Llyfrau Darllen: Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol

Gwaith Cartref: Bydd Gwaith Cartref a Sillafu yn cael ei danfon adref pob Dydd Gwener

 

Class Teachers: Mrs Parry, Miss Williams a Miss Sharp

Physical Education Lessons: P.E lessons will take place on a Monday

Reading Books: A new reading book will be sent home weekly

Homework: Homework and Spellings will be sent home on a Friday

Top