Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Diogelwch ar y we / E-Safety

Sut i gadw'n ddiogel ar-lein / How to keep safe online

Cyfryngau Cymdeithasol / Social Media

 

Cliciwch ar y dogfennau isod i sicrhau eich bod chi'n ofalus wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Click on the documents below to ensure you are safe when using social media.

Top