Menu
Home Page

Dyddgi Y Ddraig

Croeso i Ddosbarth Dyddgi Y Ddraig

Athrawon Dosbarth: Miss E Roberts, Miss H Jones a Miss K Colclough

Llyfrau Darllen: Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol

Gwaith Cartref: Bydd Gwaith Cartref a Sillafu yn cael ei danfon adref pob Dydd Gwener

 

Class Teachers: Miss E Roberts, Miss H Jones a Miss K Colclough

Reading Books: A new reading book will be sent home weekly

Homework: Homework and Spellings will be sent home on a Friday

Top