Menu
Home Page

Ysgyryd Fawr

Croeso i Ddosbarth Ysgyryd Fawr

Athro Dosbarth: Mr J Jones

Llyfrau Darllen: Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail wythnos.)

Gwaith Cartref: Bydd Gwaith Cartref a Sillafu yn cael ei danfon adref pob Dydd Gwener

 

Class Teacher: Mr J Jones

Reading Books: A new reading book will be sent home weekly (alternating between Welsh and English.)

Homework: Homework and Spellings will be sent home on a Friday

Top