Menu
Home Page

Tric a Chlic - Ffoneg a darllen / Tric a Chlic - Phonics and Reading

     

Tric a Chlic 

Cliciwch ar y ddolen isod am wefan Tric a Chlic. Dyma le allwch chi cofrestru a chael mynediad i adnoddau Tric a Chlic a llyfrau o bob cam - Mwynhewch!

Click on the link below to the Tric a Chlic website. Here you can register to gain access to Tric a Chlic resources and the books from each level - enjoy!

 

https://tricachlic.cymru/cy

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i wylio podlediadau Tric a Chlic.

Click the links below to watch the Tric a Chlic podcasts.

Top