Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Gweledigaeth

"FY NGWELEDIGAETH AR GYFER

YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON”

 

“MURIAU CADARN – Y DYFODOL”

 

EIN DATGANIAD CENHADAETH

 

Nod ein Ysgol:

I gynorthwyo POB disgybl i gyrraedd ei lawn botensial mewn awyrgylch hapus, cyfeillgar a chreadigol gyda’r iaith gymraeg yn byrlymu.

Bydd yr ysgol yn paratoi y disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes.

 

AMCANION YR YSGOL

 

  • Yn creu partneriaeth gryf rhwng y cartref a’r ysgol gyda’r plentyn yn ganolbwynt iddi.

  • Yn cynnig i bob unigolyn cwricwlwm cyffrous gyda sgiliau sydd yn eang a chytbwys,sydd yn berthnasol i anghenion y plentyn er mwyn iddynt gyrraedd ei gwir botensial.

  • Yn addysgu pob disgybl i ofalu am ei amgylchedd a’i barchu boed yn amgylchedd yr ysgol , ei cartref neu’r amgylchedd byd eang.

  • Yn creu naws o Gymreictod ar bob achlysur gan sicrhau mynediad i brofiadausydd yn addysgu pob unigolyn am ein traddodiadau ac i ddeall y profiad o fyw yng Nghymru.

  • Yn dathlu pob llwyddiant – boed hynny’n lwyddiant academaidd, craedigol, diwylliannol, cymdeithasol neu ym myd chwaraeon.

  • Creu  a datblygu  disgyblion sydd yn aelodau gwerthfawr a chyfrifol o’r gymdeithas maent yn rhan ohono.

  • Sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

 

A. Tucknutt (Mrs). B.Ed.(Hons), CPCP

Pennaeth

 

Top