Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Pen Y Fan

Croeso i Ddosbarth Pen Y Fan

Athrawes Dosbarth: Mr O Jones

Llyfrau Darllen: Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail wythnos.)

Gwaith Cartref: Bydd Gwaith Cartref a Sillafu yn cael ei danfon adref pob Dydd Gwener

 

Class Teacher: Mr O Jones

Reading Books: A new reading book will be sent home weekly (alternating between Welsh and English.)

Homework: Homework and Spellings will be sent home on a Friday

Top