Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Pen Y Fan

Croeso i Ddosbarth Pen Y Fan

Athrawes Dosbarth: Miss Jones

Gwersi Addysg Gorfforol: Mi fydd Gwersi Ymarfer Corff ar Ddydd Gwener

Llyfrau Darllen: Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail wythnos.)

Gwaith Cartref: Bydd Gwaith Cartref a Sillafu yn cael ei danfon adref pob Dydd Gwener

 

Class Teacher: Miss Jones

Physical Education Lessons: P.E lessons will take place on a Friday

Reading Books: A new reading book will be sent home weekly (alternating between Welsh and English.)

Homework: Homework and Spellings will be sent home on a Friday

Top