Menu
Home Page

Estyn

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn cynnal arolygiadau o ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd.

 

Cafodd Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon ei harolygu ddiwethaf ym Mawrth 2020. Mae adroddiad llawn o'r Arolygiad ar gael isod.

 

 

Estyn are agents for Her Majesty's Chief Inspector for Education and Training in Wales. Estyn hold inspections of nursery and primary schools.

 

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon was last inspected in March 2020. A full copy of the inspection report can be downloaded below.

Top