Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Estyn

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn cynnal arolygiadau o ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd.

 

Cafodd Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon ei harolygu ddiwethaf ym Chwefror 2013. Mae adroddiad llawn o'r Arolygiad ar gael isod.

Adroddiad Estyn

Top