Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Clybiau Ysgol / School Clubs

Amserlen / Timetable

 

Dydd Llun / Monday

Does dim clybiau / No clubs running

 

Dydd Mawrth / Tuesday

Clwb Pel-Rhwyd - Tymor yr Hydref  / Netball Club - Autumn term

Clwb Dawns - Tymor y Gwanwyn / Dance Club - Spring term

 

Dydd Mercher / Wednesday

Clwb Cor - Tymor yr Hydref a Gwanwyn / Choir club - Autumn and Spring term

 

Dydd Iau / Thursday 

Clwb Chwaraeon - Tymor yr Hydref a Haf / Sports Club - Autumn and Summer term

Clwb Celf - Tymor yr Hydref a Gwanwyn / Art club - Autumn and Spring term

 

 

Dydd Gwener / Friday

Does dim clybiau / No clubs running

 

Top