Menu
Home Page

Diogelwch ar y we / Internet Safety

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

Cyfryngau Cymdeithasol / Social Media

 

Cliciwch ar y dogfennau isod am ragor o wybodaeth am apiau a gwefannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd. I ddefnyddio pob un o'r isod mae'n RHAID i ddefnyddwyr bod yn 13 oed.

Click on the documents below for further information on popular social media apps and websites. To use each of the following users MUST be 13.

Top