Menu
Home Page

Pwy 'Di Pwy / Who's Who

Pennaeth / Headteacher
Uwch Tim Rheoli / Senior Management Team

                Dirprwy/Deputy                              Arweinydd Adran Iau /                             Arweinydd Cyfnod Sylfaen /          Cydlynydd ADY a Lles                                                                                                              Junior Leader                                            Foundation Phase Leader           ALNCO  and Well-being                                                                                                                                                                  

Staff Addysgu / Teaching Staff
Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants
Staff Gweinyddol / Admin Staff
   Ysgrifenyddes / Secretary                            Gofalwr / Caretaker
Top