Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Profion darllen Bl2 a 3 / Years 2 and 3 reading test

Prawf Darllen fersiwn Cymraeg / Welsh version Reading test

Prawf Darllen fersiwn Saesneg / English version Reading test

Top