Menu
Home Page

Apiau a Gwefannau Darllen / Reading Apps and Websites

Apiau Darllen / Reading Apps

                                                                   

 

 Cyw a'r Wyddor          Tric a Chlic 1             Tric a Chlic 2                             Magi Ann     

 

                                                                     

 

Llyfrau Hwyl Magi Ann          Dewin a Doti             Betsan a Roco yn y dref 1       Betsan a Roco yn y dref 2

 

 

 

Darllen y Ddraig

Gwefannau Darllen / Reading Websites

 Pori Trwy Stori                                                                                                          

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/               

Dysgu gyda Sam

https://en.dysgugydasam.co.uk/

Ditectif Geiriau

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/                     

Chwedlau Cymru

 http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html

Top