Menu
Home Page

Derbyniadau / Admissions

Cyhoeddir y llyfryn hwn i fodloni gofynion Deddfau Addysg 1980 – 1998 a rheoliadau priodol, gan hefyd nodi manylion am nifer o agweddau ar addysg yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac i gynorthwyo rhieni wrth ddewis ysgol.
Mae gan Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon brosbectws unigol, a dylech siarad â’r Pennaeth Mrs A Tucknutt er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

 

The booklet below is published not only to comply with the requirements of the Education Acts 1980 – 1998, and appropriate regulations but also sets out details about many aspects of education within the Caerphilly County Borough Council area and to assist parents when choosing a school.

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon has it's own prospectus, if you require any information please do not hesitate to contact the Headteacher, Mrs A Tucknutt.

The Corporate Director and Cabinet Member for Education, Lifelong Learning and Leisure would like to assure parents that we will deal with each application in a fair and equitable manner, using the school admissions criteria.

Top