Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Derbyniadau

Cyhoeddir y llyfryn hwn i fodloni gofynion Deddfau Addysg 1980 – 1998 a rheoliadau priodol, gan hefyd nodi manylion am nifer o agweddau ar addysg yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac i gynorthwyo rhieni wrth ddewis ysgol.

Mae gan Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon brosbectws unigol, a dylech siarad â’r Pennaeth er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.
Top