Menu
Home Page

Gwisg Ysgol / School Uniform


 

Gwisg Ysgol

 

Ein polisi yw y dylai pob disgybl wisgo gwisg ysgol wrth fynychu'r ysgol, neu gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr ysgol y tu allan i oriau ysgol arferol.

 

Bechgyn 

 • Trowsus Du neu Lwyd.
 • Crys Polo gwyn.
 • Crys chwys ysgol gwyrdd gydag arfbais yr ysgol arno.
 • Hosanau llwyd.
 • Esgidiau duon / esgidiau hyfforddi du plaen (dim logos lliwgar).

 

Merched

 • Sgert neu drowsus Du neu Lwyd.
 • Crys polo gwyn
 • Crys chwys / cardigan ysgol gwyrdd/werdd gydag arfbais yr ysgol arno/arni.
 • Hosanau gwyn.
 • Esgidiau duon / esgidiau hyfforddi du plaen (dim logos lliwgar).
 • Ffrog haf gingham werdd.
 • Sandalau synhywrol gwyn gyda ffrog haf gingham werdd (dewisol).

 

Gemwaith

 

Am resymau iechyd a diogelwch nid ydym yn caniatau i blant wisgo gemwaith yn ein hysgol. Yr eithriadau i'r rheol hon yw stydiau clustdlws a thyllau ynddynt, a gwrthrychau bychain ac iddynt arwyddocad crefyddol, megis croes ar gadwyn. Gofynnwn i blant naill ai dynnu'r gwrthrychau hyn yn ystod Addysg Gorfforol a chwaraeon neu eu gorchuddio a phlaster.

 

 

School Uniform

 

It is our policy that all pupils should wear school uniform when attending school, or when participating in a school-organised event outside normal school hours.

 

Boys

 • Black or Grey trousers.
 • White polo shirt.
 • Green school sweatshirt with school crest.
 • Grey socks.
 • Black shoes / plain black trainers (no colourful logos).

 

Girls 

 • Black or Grey skirt or trousers.
 • White polo shirt.
 • Green school sweatshirt / cardigan with school crest.
 • White socks.
 • Black shoes / plain black trainers (no colourful logos).
 • Green gingham summer dress.
 • White sensible sandals with green gingham summer dress (optional).

 

Jewellery 

 

For health and safety reasons we do not allow children to wear jewellery in our school. The exceptions to this rule are earring studs with holes in them, and small objects of religious significance such as a cross on a chain. We ask children to either remove these during Physical Education or sport sessions or cover them with a plaster.

Top