Menu
Home Page

Criw Cymry Cwl

Croeso i dudalen y Criw Cymry Cwl! Welcome to our Welsh Crew page!

 

Mae y Criw yn gweithio yn galed i gefnogi y Siarter Iaith a Sbarc a Seren i gynyddu nifer o siaradwyr Gymraeg yng Nghymru!

The Welsh crew works hard to support the Welsh language charter and superheroes Sbarc and Seren to increase the number of Welsh speakers by 2050!

Porwch drwy ein dudalen i ddarganfod fwy o wybodaeth, digwyddiadau a chynlluniau gwych y criw!

Browse through our page to find out information, events and exciting plans from our crew!

Beth yw'r Siarter Iaith? What is the Welsh language Charter?

Dathlu Diwrnod Shwmae Hydref 14eg 2023

Dolenni defnyddiol! Useful links!

 

Defnyddiwch y dolenni isod i fwynhau a chefnogi yr iaith Gymraeg. Follow the links below to enjoy and support your Welsh language skills. 

 

Seren a Sbarc - YouTube

 

Orielodl - YouTube

 

Welcome | Learn Welsh (dysgucymraeg.cymru) 

 

BBC - Rhestr Chwarae Radio Cymru 

Syniadau dathlu'r Gymraeg! Ideas to celebrate the Welsh language!

Oes gennych syniad am ddathlu Gymreictod? Hoffech chi weld rhywbeth arbennig yn digwydd yn ein hysgol? Gadewch i ni wybod trwy lenwi'r focs isod! Do you have an idea of how to celebrate the Welsh language? Is there something special you would like to see in school? Let us know by filling in the box below.

Top