Menu
Home Page

Ysgolion Iachus / Healthy Schools

Prydau Ysgol / School Meals

 

Mae prydau llawn, cytbwys ar gael bob dydd. Mae cyfleusterau hefyd ar gael i ddisgyblion sy'n dymuno dod a phecyn cinio. Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion sydd yn gymwys ac mae'r ffurflenni gais ar safwe'r Awdurdod Lleol. 

 

Full balanced meals are available everyday. Facilities are also available for pupils wishing to bring a packed lunch. Free school meals are available for pupils who are eligible and the forms are obtainable on the Local Authorities website. 

 

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth am brydau ysgol Caerffili a'i bwydlenni.

Click on the link below for further information on Caerphilly's school meals and their menus. 

 

https://www2.myschoollunch.co.uk/caerphilly/en/

 

Pecynnau Bwyd / Lunchboxes

 

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau eich bod yn pacio pecyn bwyd iachus ar gyfer eich plentyn. Cliciwch ar y ddolenni isod am syniadau bocs bwyd iachus.

We kindly ask that you pack a healthy lunch for your child. Click on the links below for ideas on a healthy lunch box for your child.

 

 

 

Top